ςξεγ ψΰωι
ξτϊ δΰϊψ
ριψθεπιν
χιωεψιν
ρτψ ΰεψηιν
ωμεν ΰεψη, ων ξωϊξω: ριρξΰ: δϊηαψ | δψωξδ μΰϊψ | ςξεγ δψωεξιν μΰϊψ

ςξεγ ψΰωι
ϊξεπεϊ
δςξεγ δφδεα
ξωηχι αεαρτεβ
λτϊεψι αεαρτεβ
μςιφεα αεαρτεβ
ΰπιξφιεϊ αεαρτεβ
αεαρτιβο

θιτ ξδιψ: διψων μΰϊψ!

ξωϊξωιν (6)


"διι ξχεψδ? "

 

                                                    

 
ςμ αεαρτεβ
  • ωμεν λεμν ,
  • ξδ χεψδ? τδ αΰϊψ ιω ΰϊ δλμ !
   ΰϊν ιλεμιν μμξεγ γαψιν ηγωιν ςμ αεαρτεβ ,
   ζδ δζξο !             

      

     

      

    

ΰζ .....

ξδ ΰϊν ςεωιν ?! ϊιλπρε μλμ δγτιν ωςωιϊι , εΰτωψ μδβια , μΰ ιχψΰ λμεν !

 
 
 
 
 
 
 
 
δϊβεαεϊ :] 

ξδ χεψδ?

ϊβιαε ! αρτψ ΰεψηιν .. τϊηϊι ων , λι αΰμι μγςϊ ξδ ΰϊν ηεωαιν ςμ δΰϊψ ωμι =] θεα ξηλδ μϊβεαεϊ αιεεω !

ΰΰδ ... μΰ μωλεη ωδςιφεα ωμι ζδ ωμ αεα - ρτεβ ΰπι τωεθ ΰεδαϊ ΰϊ αεα - ρτεβ ! ΰπι μΰ ξτρτρϊ τψχ ΰηγ ! εΰϊν ΰεδαιν ΰεϊε? ϊςπε μι αρτψ ΰεψηιν ...

 

=] αδ αιι [=


ξδ ηγω?

διι [:                        ςεγ ξςθ ξϊηιμ δηετω ! ξδ ΰϊν ςεωιν αηετω? ΰπι ξτμιβδ μθεψχιδ εθρδ μΰιμϊ , εΰζ πιψΰδ ξδ πςωδ , εΰϊν? ΰπι ψεφδ μωξες ωΰϊν πδπιν ξδηετω , ΰΰδ? εβν ψεφιν μχφψ ΰϊ δηετω! μΰ πιϊο μζδ μχψεϊ ! πλεο ΰϊν ψεφιν ϊξιγ ηετω ξαιϊ ρτψ? ΰπι τωεθ μΰ ΰεδαϊ αιϊ ρτψ !! θεα , ΰζ ξδ ΰϊν ςεωιν ςλωε? ΰπι ξγαψϊ τδ μδςαιψ ΰϊ δζξο ξωςξν μι , μλν? θεα ,

 

=] αδ αιι [= 


                                                                                                                                                                       θετ , ςλωε πιωΰψ μλν μδβια :]

2 ξηεαψιν

φ'ΰθ - 0 ξηεαψιν

2699
eXTReMe Tracker
δΰϊψ αεαρτεβ παπδ αΰξφςεϊ ςιψ δΰϊψιν - ξςψλϊ απιιϊ ΰϊψιν αηιπν δθεαδ αιωψΰμ !
© λμ δζλειεϊ ςμ δϊελο αγσ ζδ ωξεψεϊ μΰϊψ αεαρτεβ. ϊελο ξτψ ζλειεϊ ιεφψιν? μηυ μγιεεη !
ΰϊψιν περτιν αψωϊ ωμπε: ςιψ δρτψιν | ςιψ δμιξεγιν | ςιψ δφιεψιν | δςιψ δειψθεμιϊ μιμγιν